Deelnemen aan het diner van Asito Zuid Holland en IKEA Delft

Dit diner is gepland voor maximaal 500 personen.

Dit evenement is georganiseerd in opdracht van Asito Zuid Holland en IKEA Delft

Aanmelden voor dit diner kan alleen op uitnodiging.