Deelnemen aan het diner van BSO Bouncer

Dit diner is gepland voor maximaal 75 personen.

Dit evenement is georganiseerd in opdracht van BSO Bouncer

Aanmelden voor dit diner kan alleen op uitnodiging.