Deelnemen aan het diner van ZGT Cleancare

Dit diner is gepland voor maximaal 110 personen.

Dit evenement is georganiseerd in opdracht van ZGT Cleancare

Aanmelden voor dit diner kan alleen op uitnodiging.