Deelnemen aan het diner van Cooperatie VGZ

Dit diner is gepland voor maximaal 150 personen.

Dit evenement is georganiseerd in opdracht van Cooperatie VGZ