Deelnemen aan het diner van Resto VanHarte

Dit diner is gepland voor maximaal 100 personen.

Dit evenement is georganiseerd in opdracht van Resto VanHarte

Mededeling van de organisator: Het diner vindt plaats op maandag 9 oktober in samenwerking met Vluchtelingenwerk Nederland