Deelnemen aan het diner van Resto VanHarte

Dit diner is gepland voor maximaal 60 personen.

Dit evenement is georganiseerd in opdracht van Resto VanHarte

Mededeling van de organisator: Diner vindt plaats in BBS Hambaken op donderdag 12 oktober i.s.m. met de BBS