Deelnemen aan het diner van Resto van Harte en Stichting Welzijn Middelburg

Dit diner is gepland voor maximaal 70 personen.

Dit evenement is georganiseerd in opdracht van Resto van Harte en Stichting Welzijn Middelburg

Mededeling van de organisator: Let op: Vindt plaats op 9 oktober!