Deelnemen aan het diner van Dirk Rotterdam Zuiderterras

Dit diner is gepland voor maximaal 25 personen.

Dit evenement is georganiseerd in opdracht van Dirk Rotterdam Zuiderterras

Aanmelden voor dit diner kan alleen op uitnodiging.