Deelnemen aan het diner van Dirk Deventer Dreef

Dit diner is gepland voor maximaal 25 personen.

Dit evenement is georganiseerd in opdracht van Dirk Deventer Dreef

Aanmelden voor dit diner kan alleen op uitnodiging.