Deelnemen aan het diner van Dirk Amsterdam Pretoriusstraat

Dit diner is gepland voor maximaal 25 personen.

Dit evenement is georganiseerd in opdracht van Dirk Amsterdam Pretoriusstraat

Aanmelden voor dit diner kan alleen op uitnodiging.