Deelnemen aan het diner van Dirk Katwijk Visserijkade

Dit diner is gepland voor maximaal 25 personen.

Dit evenement is georganiseerd in opdracht van Dirk Katwijk Visserijkade

Aanmelden voor dit diner kan alleen op uitnodiging.