Deelnemen aan het diner van Dirk Voorschoten Koningin Julianalaan

Dit diner is gepland voor maximaal 25 personen.

Dit evenement is georganiseerd in opdracht van Dirk Voorschoten Koningin Julianalaan

Aanmelden voor dit diner kan alleen op uitnodiging.