Deelnemen aan het diner van Dirk Lisse Vivaldistraat

Dit diner is gepland voor maximaal 25 personen.

Dit evenement is georganiseerd in opdracht van Dirk Lisse Vivaldistraat

Aanmelden voor dit diner kan alleen op uitnodiging.