Deelnemen aan het diner van Dirk Naaldwijk De Tuinen

Dit diner is gepland voor maximaal 25 personen.

Dit evenement is georganiseerd in opdracht van Dirk Naaldwijk De Tuinen

Aanmelden voor dit diner kan alleen op uitnodiging.