Deelnemen aan het diner van Dirk Enschede Oogstplein

Dit diner is gepland voor maximaal 25 personen.

Dit evenement is georganiseerd in opdracht van Dirk Enschede Oogstplein

Aanmelden voor dit diner kan alleen op uitnodiging.