Deelnemen aan het diner van Dirk Rotterdam Goudsesingel

Dit diner is gepland voor maximaal 25 personen.

Dit evenement is georganiseerd in opdracht van Dirk Rotterdam Goudsesingel

Aanmelden voor dit diner kan alleen op uitnodiging.