Deelnemen aan het diner van Dirk Schiedam Laan van Bol'es

Dit diner is gepland voor maximaal 25 personen.

Dit evenement is georganiseerd in opdracht van Dirk Schiedam Laan van Bol'es

Aanmelden voor dit diner kan alleen op uitnodiging.