Deelnemen aan het diner van Dirk Zandvoort Burg. Engelbertsstraat

Dit diner is gepland voor maximaal 25 personen.

Dit evenement is georganiseerd in opdracht van Dirk Zandvoort Burg. Engelbertsstraat

Aanmelden voor dit diner kan alleen op uitnodiging.