Deelnemen aan het diner van Dirk Schiedam Broersveld

Dit diner is gepland voor maximaal 25 personen.

Dit evenement is georganiseerd in opdracht van Dirk Schiedam Broersveld

Aanmelden voor dit diner kan alleen op uitnodiging.