Deelnemen aan het diner van Dirk Bergen op Zoom Noordgeest

Dit diner is gepland voor maximaal 25 personen.

Dit evenement is georganiseerd in opdracht van Dirk Bergen op Zoom Noordgeest

Aanmelden voor dit diner kan alleen op uitnodiging.