Deelnemen aan het diner van Dirk Leiden Langegracht

Dit diner is gepland voor maximaal 25 personen.

Dit evenement is georganiseerd in opdracht van Dirk Leiden Langegracht

Aanmelden voor dit diner kan alleen op uitnodiging.