Deelnemen aan het diner van Dirk Goes Beukenhof

Dit diner is gepland voor maximaal 25 personen.

Dit evenement is georganiseerd in opdracht van Dirk Goes Beukenhof

Aanmelden voor dit diner kan alleen op uitnodiging.