Deelnemen aan het diner van Dirk Noordwijk Raadhuisstraat

Dit diner is gepland voor maximaal 25 personen.

Dit evenement is georganiseerd in opdracht van Dirk Noordwijk Raadhuisstraat

Aanmelden voor dit diner kan alleen op uitnodiging.