Deelnemen aan het diner van Dirk Dordrecht Brouwersdijk

Dit diner is gepland voor maximaal 25 personen.

Dit evenement is georganiseerd in opdracht van Dirk Dordrecht Brouwersdijk

Aanmelden voor dit diner kan alleen op uitnodiging.