Deelnemen aan het diner van Dirk Amsterdam Europaboulevard

Dit diner is gepland voor maximaal 25 personen.

Dit evenement is georganiseerd in opdracht van Dirk Amsterdam Europaboulevard

Aanmelden voor dit diner kan alleen op uitnodiging.