Deelnemen aan het diner van Dirk Barendrecht Muziekplein

Dit diner is gepland voor maximaal 25 personen.

Dit evenement is georganiseerd in opdracht van Dirk Barendrecht Muziekplein

Aanmelden voor dit diner kan alleen op uitnodiging.