Deelnemen aan het diner van Dirk Oude Wetering Meerkreuk

Dit diner is gepland voor maximaal 25 personen.

Dit evenement is georganiseerd in opdracht van Dirk Oude Wetering Meerkreuk

Aanmelden voor dit diner kan alleen op uitnodiging.