Deelnemen aan het diner van Dirk Almere Korte Promenade

Dit diner is gepland voor maximaal 25 personen.

Dit evenement is georganiseerd in opdracht van Dirk Almere Korte Promenade

Aanmelden voor dit diner kan alleen op uitnodiging.