Deelnemen aan het diner van Dirk Zaandam Behouden Haven

Dit diner is gepland voor maximaal 25 personen.

Dit evenement is georganiseerd in opdracht van Dirk Zaandam Behouden Haven

Aanmelden voor dit diner kan alleen op uitnodiging.