Deelnemen aan het diner van Dirk Leidschendam Burg. Sweenslaan

Dit diner is gepland voor maximaal 25 personen.

Dit evenement is georganiseerd in opdracht van Dirk Leidschendam Burg. Sweenslaan

Aanmelden voor dit diner kan alleen op uitnodiging.