Deelnemen aan het diner van Resto van Harte

Dit diner is gepland voor maximaal 2000 personen.

Dit evenement is georganiseerd in opdracht van Resto van Harte

Aanmelden voor dit diner kan alleen op uitnodiging.