Deelnemen aan het diner van Dirk Wassenaar Starrenburglaan

Dit diner is gepland voor maximaal 25 personen.

Dit evenement is georganiseerd in opdracht van Dirk Wassenaar Starrenburglaan

Aanmelden voor dit diner kan alleen op uitnodiging.