Deelnemen aan het diner van Dirk Sliedrecht Fazantplein

Dit diner is gepland voor maximaal 25 personen.

Dit evenement is georganiseerd in opdracht van Dirk Sliedrecht Fazantplein

Aanmelden voor dit diner kan alleen op uitnodiging.