Deelnemen aan het diner van Dirk Amsterdam IJdoornlaan

Dit diner is gepland voor maximaal 25 personen.

Dit evenement is georganiseerd in opdracht van Dirk Amsterdam IJdoornlaan

Aanmelden voor dit diner kan alleen op uitnodiging.