Deelnemen aan het diner van Dirk Roosendaal Laan van Henegouwen

Dit diner is gepland voor maximaal 25 personen.

Dit evenement is georganiseerd in opdracht van Dirk Roosendaal Laan van Henegouwen

Aanmelden voor dit diner kan alleen op uitnodiging.