Deelnemen aan het diner van Dirk Vlaardingen Wiardi Beckmansingel

Dit diner is gepland voor maximaal 25 personen.

Dit evenement is georganiseerd in opdracht van Dirk Vlaardingen Wiardi Beckmansingel

Aanmelden voor dit diner kan alleen op uitnodiging.