Deelnemen aan het diner van Dirk Volendam Julianaweg DirkPUP

Dit diner is gepland voor maximaal 25 personen.

Dit evenement is georganiseerd in opdracht van Dirk Volendam Julianaweg DirkPUP

Aanmelden voor dit diner kan alleen op uitnodiging.