Deelnemen aan het diner van Dirk Leiderdorp Winkelhof

Dit diner is gepland voor maximaal 25 personen.

Dit evenement is georganiseerd in opdracht van Dirk Leiderdorp Winkelhof

Aanmelden voor dit diner kan alleen op uitnodiging.