Deelnemen aan het diner van Dirk Krimpen a/d IJssel Raadhuisplein

Dit diner is gepland voor maximaal 25 personen.

Dit evenement is georganiseerd in opdracht van Dirk Krimpen a/d IJssel Raadhuisplein

Aanmelden voor dit diner kan alleen op uitnodiging.