Deelnemen aan het diner van Dirk Zwijndrecht Kort Ambachtlaan

Dit diner is gepland voor maximaal 25 personen.

Dit evenement is georganiseerd in opdracht van Dirk Zwijndrecht Kort Ambachtlaan

Aanmelden voor dit diner kan alleen op uitnodiging.