Deelnemen aan het diner van Dirk Rotterdam Schepenstraat

Dit diner is gepland voor maximaal 25 personen.

Dit evenement is georganiseerd in opdracht van Dirk Rotterdam Schepenstraat

Aanmelden voor dit diner kan alleen op uitnodiging.