Deelnemen aan het diner van Dirk Amsterdam Mercatorplein

Dit diner is gepland voor maximaal 25 personen.

Dit evenement is georganiseerd in opdracht van Dirk Amsterdam Mercatorplein

Aanmelden voor dit diner kan alleen op uitnodiging.