Deelnemen aan het diner van Dirk Etten-Leur Schoonhout

Dit diner is gepland voor maximaal 25 personen.

Dit evenement is georganiseerd in opdracht van Dirk Etten-Leur Schoonhout

Aanmelden voor dit diner kan alleen op uitnodiging.