Deelnemen aan het diner van Dirk Hoofddorp Burg. van Stamplein

Dit diner is gepland voor maximaal 25 personen.

Dit evenement is georganiseerd in opdracht van Dirk Hoofddorp Burg. van Stamplein

Aanmelden voor dit diner kan alleen op uitnodiging.