Deelnemen aan het diner van Dirk Harderwijk Knardijk West

Dit diner is gepland voor maximaal 25 personen.

Dit evenement is georganiseerd in opdracht van Dirk Harderwijk Knardijk West

Aanmelden voor dit diner kan alleen op uitnodiging.