Deelnemen aan het diner van Dirk Apeldoorn Kanaal Noord

Dit diner is gepland voor maximaal 25 personen.

Dit evenement is georganiseerd in opdracht van Dirk Apeldoorn Kanaal Noord

Aanmelden voor dit diner kan alleen op uitnodiging.