Deelnemen aan het diner van Dirk Deventer Broederenplein

Dit diner is gepland voor maximaal 25 personen.

Dit evenement is georganiseerd in opdracht van Dirk Deventer Broederenplein

Aanmelden voor dit diner kan alleen op uitnodiging.