Deelnemen aan het diner van Deltion College

Dit diner is gepland voor maximaal 80 personen.

Dit evenement is georganiseerd in opdracht van Deltion College

Aanmelden voor dit diner kan alleen op uitnodiging.