Deelnemen aan het diner van LEVgroep en Wooninc Plus

Dit diner is gepland voor maximaal 100 personen.

Dit evenement is georganiseerd in opdracht van LEVgroep en Wooninc Plus

Aanmelden voor dit diner kan alleen op uitnodiging.