Deelnemen aan het diner van Asito Medical en VUmc

Dit diner is gepland voor maximaal 300 personen.

Dit evenement is georganiseerd in opdracht van Asito Medical en VUmc

Dit diner zit helaas vol